Brand & Säkerhet


3 av fyra bränder inträffar i våra hem. För oss som bor i flerbostadshus är det viktigt att vi hjälps åt för att våra hem ska bli mer säkra.

Fyra saker att tänka på när det gäller brandsäkerhet i flerbostadshus:


  • Se till att din brandvarnare fungerar, byt batterier på bestämda tider, t.ex. varje 1:a advent.
  • Håll trapphuset rent. Ingenting får förvaras i trapphuset, tänk på att räddningstjänst kan behöva ta sig fram i kompakt rök, du vill väl inte att de ska hindras av din barnvagn eller din cykel då?
  • Förvara inga brandfarliga vätskor i källarförrådet.
  • Håll branddörrar stängda.

Om det börjar brinna


  • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Röken är giftig.
  • Stäng dörren om branden för att förhindra spridning
  • Larma räddningstjänstBrandsäkerhet i hemmet


Här kan du ladda ner goda råd om brandsäkerhet i hemmet. Läs mer på brandskyddsföreningen.

Checklista svenska(2).pdf
GR Brand i hemmet(2).pdf