Nya lägenheter


Nya lägenheter har byggts inom föreningens fastigheter. Tidigare outnyttjade utrymmen, lokaler och förråd har byggts om till sammanlagt 13 lägenheter, 10 ettor, 1 tvåa, 1 trea och 1 fyra. Några av de mindre lägenheterna är av typen "ungdomslägenheter" och tänkt som ett första boende.


Här kan ni se ritningar på de nya lägenheterna