Förvaltning


Brf Tavasten förvaltas av AdEx Fastighetsutveckling. AdEx har hand om både ekonomisk och teknisk förvaltning.

Avgift

 
Avgiften till föreningen aviseras månadsvis. Har du frågor om din avi går det bra att kontakta AdEx ekonomi på
telefonnr. 08-502 573 40. Telefontid mån - fre 9.00 - 16.00.

Fastighetsskötsel

 
Ulf Westerlund är föreningens fastighetsskötare. 
Felanmälan gör du till ServiceCenter på webben här eller via telefon: 08-502 573 40  mån - fre 7.30 - 16.00.