Om föreningen


Föreningen ombildades våren 2010. Lägenheterna var tidigare hyresrätter hos Svenska Bostäder.
Föreningen har 54 bostadslägenheter, 2 lokaler och 5 garage.

Lägenhetsstorlekar


9 st 1 ROK 23-27 kvm
20 st 2 ROK 54 - 59 kvm
13 st 3 ROK 70 - 71 kvm
12 st 4 ROK 81 - 87 kvm

Gemensamma utrymmen


I källare finns lägenhetsförråd, elcentral, cykelrum och tvättstuga (2010).


Välkommen till Brf Tavasten 1Här kan du ladda ned vårt välkomstkompendium till nya medlemmar.