Våra hus


Husen är byggda 1952. 
Vinden är en ej inredd krypvind som är tilläggsisolerad.
Grundmurar och bjälklag är av betong. Stomme är av tegel och fasaden är putsad.
Balkongerna har betongplattor och smidesräcken av aluminium.
Fönstren är 2-glas.
Husen har inte hiss.

Uppvärming & ventilation


Bergvärme och vattenradiatorer. Ventilationen är mekanisk frånluft.


Renoveringar


En genomgripande ombyggnad med stamrenovering gjordes 1994.
Tvättstugan i källaren byggdes 2010.
En egen undercentral för fjärrvärme och vatten byggdes 2011.